SMÅ VINDTURBINER ( Til norsk hovedside )

HorisontalAkslede VindTurbiner ( HAWT )

2 basis typer av små HAWT er presentert her. For begge typene
er bruken av
PermanentMagnet Generatorer ( PMG ) essensiell.
Bruken av
PMG med Toroid type stator med luftgap vindinger reduserer
størrelse, vekt og kostnader for
små HAWT.
Energiprisen fra disse turbinene vil bli ca. 27 øre /kWh ved
3000 timer pr. år i gjennomsnittlig vindhastighet på 10 m/s.

"Personlige VindTurbiner"

A) 5 til 20 kW typer med fri horisontvandring ( fri YAW ).

Tegning av 5 kW OPPVINDS-TURBIN @ 11 m/s: Se: PWT5

Turbinen har stigningsregulerte (pitchregulerte) vinger. 2 eller 3 blader.
Rotorhastighet 240 o/min. Anemometer og elektromekanisk pitch kontroll.
Halevinge for horisontstyring.
PermanentMagnet Generator, 5 kW, 24 poler. AC - DC - AC konverter.

Prisanslag for en 5 kW "fri yaw airplane" PMG type : kr. 40.000,-
( AC - DC - AC konverterer er IKKE inkludert.)

B) 15 til 50 kW typer med horisontstyring ( YAW styring ).

Tegning av 15 kW OPPVINDS-TURBIN @ 11 m/s: Se: PWT15

Hvis du er interessert i generatorcelle design av en 15 kW Turbin med PM
Generator:
Vennligst kontakt: epost_elektro[at]ette.no

Turbinen har hengslede, dempede og stigningsregulerte (pitchregulerte) vinger.
Rotorhastighet 150 o/min. Parkeringsbremse. PermanentMagnet Generator,
15 kW, 40 poler. Motorer for pitch- og horisontstyring. Anemometer og værhane.
AC - DC - AC konverter og systemkontroll mikrodatamaskin.

Prisanslag for en 15 kW PMG type, Pitch og Yaw kontrollert : kr. 96.000,-
( AC - DC - AC konverterer er IKKE inkludert.)

Design av en 15 kW turbin med asynkron generator: Se: PWT15KWA

Tårnene for A) og B) er hengslet på bakken og kan reises opp med bruk av
en standard 4-hjulsdrevet landbrukstraktor.

Gunnar Ettestøl, Siviling., e-mail: epost_elektro[at]ette.no

ETTE Elektro
4985 Vegårshei
Norge

mobiltelefon: (+47) 90 11 74 72

.................Oppdatert...av..G.E......22. Juli 2012..............