MIKRO VANNTURBINER ( Til norsk hovedside )


        Design målet var her å utvikle små vannturbiner for lave fallhøyder,
        med høye virkningsgrader til lave kostnader.

      NYHET: Regneark for kalkulasjon av mikrokraftverk. vannkraft.xls
        Du kan bruke MicroSoft Internet Explorer til visning av regnearket.
        Hvis du har problemer med å vise regnearket direkte, last ned: vannkraft.zip


MODIFSERTE CROSSFLOW TURBINER

        kan bli bygget for lave fallhøyder ( 3 til 10 m) med høye virkningsgrader.
        Nøyaktig design av inn- og utstrømningsveier, størrelse og bøyning av løhjulets
        skovler resulterer i konstruksjoner med lav omdreiningshastighet og lave tap.

        For en oversikt over et
crossflow MIKRO VANNKRAFTVERK se: Crossflow.


FLYTENDE VERTIKAL VANNTURBIN

        kan bygges som en kompakt enhet klar til å bli satt ut i ei elv med svært lite
        av gravearbeid før utsetting.
        Den
Flytende Vertikale Vannturbinen må bindes opp med et sett av barduner for
        å motstå større flommer. Under normal operasjon skal enheten hvile på elvebunnen.
        Virkningsgraden kan være så høy som 75% selv med en fallhøyde på bare 1 m.
        Denne typen av kompakt
Flytende Vertikal Vannturbin passer ikke i elver med
        mye isgang om vinteren.

        For en rask titt på en
kompakt Flytende Vertikal Vannturbin se: Vertikal vannturbin.

FLYTENDE VERTIKALE TURBINER FOR TIDEVANNSSTRØMMER

        kan være lønnsomme i hurtige tidevannsstrømmer. Den Vertikale Tidevanns-turbinen
        må festes med barduner som holder turbinen på plass i storm.
        Turbinen er bidireksjonal, den dreier i samme retning uansett strømretning.
        Turbinen kan også hastighetsreguleres.

        Ta en titt på en
Flytende Vertikal Tidevanns-turbin , se: Vertikal Tidevanns-turbin

        Gunnar Ettestøl, Siviling., e-mail: epost_elektro[at]ette.no
        ETTE Elektro
        4985 Vegårshei
        Norge

        mobiltelefon: (+ 47) 90 11 74 72


        .................Oppdatert...av..G.E......22. Juli 2012..............